Evenementen

Openluchttentoonstelling

Dit panelenparcours doorheen Fort 5 verhaalt leven en dood van de zestien op het fort gefusilleerde spionnen tijdens de Eerste Wereldoorlog.Hun ongewa

Zangnamiddag

Elke laatste maandag van de maand komen we samen en zingen we uit volle borst. Zowel de klassiekers als nieuwe muziek komen aan bod.